جنگ امروز ما،‌جنگی نرم است!

در جنگ امروز هیچ انسان محتاطی نمی‌تواند حتی به سایه خودش اطمینان کند. حالا نه اینکه در گذشته چندان می‌توانست. تاریخ پر است از سرنوشت زنان و مردانی که حکایت حالشان حکایت این بیت از حافظ است: من از بیگانگان دیگر ننالم       که با من هر چه کرد …

سوءتغذیه (علائم، علت، پیشگیری و درمان)

سوءتغذیه چیست؟ سوءتغذیه نوعی بیماری به‌ شمار می‌آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند مادهٔ غذایی بروز می‌کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به تغذیه قحطی و کمبود مواد غذایی لازم برای سوخت‌وساز بدن است. با این …

قدم اول برای سبک زندگی سالم

روند سبک زندگی سالم شناخت خود شناخت مزاج خود شناخت غذای خود شناخت ابزار زندگی خود انطباق همه  با وجود خود وقتی این کار صورت گرفت مزاج اصلاح می شود و انسان بیمار نمی شود. خود درمانی: بهترین روش پیشگیری و درمان می باشد. خود درمانی یعنی مزاجت را بشناس …