هدف ازتأسیس و راه اندازی این مجموعه احیای دوباره سبک زندگی سالم می باشد که درجوامع امروزی و با توسعه یافتن و پیشرفت تکنولوژی ، انسان ها رفته رفته به سمت بی تحرکی و کم تحرکی سوق پیدا کردند و سبک زندگی مردم با رفتارهای غلط مصرف گرایی و حرکت در مسیر تجمل گرایی آمیخته شد که این سبک از زندگی ابعاد مختلفی برای جامعه ،خانواده و خود فرد ایجاد کرده است،هدف ما درسالمزی این است تا با فرهنگ سازی و رواج سبک زندگی سالم از طریق آگاهی سازی و اصلاح تغذیه و ارائه خدماتی چون مشاوره،توزیع محصولات ارگانیک به این مهم دست پیدا کرده وسعی ما براین خواهد بود تا با ارائه مطالب مختصر و مفید در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین بهره حاصل گردد تا ما نیز رسالت خود را که بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی شما عزیزان می باشد را تحقق بخشیده باشیم.